BEOWULF

– 

foredrag og film i Hvalsø biograf

 –

Den 26. marts præsenter Hvalsø Biograf, Sagnlandet Lejre og Danmark bliver til, arrangementet Beowulf – Lejres Superhelt i oldtiden, med filmen Beowulf fra 2007. Fra klokken 15 vil der være en introduktion til filmen, som tager udgangspunkt i arkæologien og den historiske ramme for fortællingen om Beowulf og de danske sagnfigurer, som ifølge sagn og myter, placeres i området omkring Lejre i oldtiden.

Filmen ”Beowulf” af Robert Zemecki (2007) er fortællingen om den legendariske helt, der kommer den danske kong Roar til undsætning, ved at tage kampen op med uhyret Grendel, der plager Roar og danernes rige.
Tobias Mortensen, historiefaglig koordinator i projektet Danmark bliver til vil sammen med Lars Holten Direktør i Sagnlandet Lejre, indlede filmvisningen med indsigt i det univers som omgiver fortællingen om Beowulf.
Fortællingen om helten Beowulf, indeholder en af de ældste nedskrevne fortællinger om sagnkongen Roar, der sammen med de islandske sagaer, danske krøniker og Saxos danmarkshistorie, tegner de et billede af sagnkongerne, og specielt skjoldungeslægten i Danmark og Lejre.
”Digtet om Beowulf, eller Beowulfkvadet som det traditionelt kaldes, er et oldengelsk digt, som sandsynligvis er overleveret mundtligt. På et tidspunkt blev det så nedskrevet. Manuskriptet med digtet, som eksisterer i dag, er fra ca. år 1000 – dvs. fra midt i vikingetiden! Digtet består af ikke mindre end 3182 linjer!” siger Tobias Mortensen, som også er historiker med speciale indenfor vikingetid og sagalitteratur.
Men for arkæologer byder Beowulfkvadet også på en enestående indfaldsvinkel til belysning af datidens såkaldt materielle kultur, som arkæologerne ynder at kalde de oldsager og spor efter huse og grave, som de graver frem af jorden, siger Lars Holten. Spredt rundt om i teksten findes f.eks. relativt detaljerede beskrivelser af datidens mest berømte kongehal, Kong Roars gyldne mjødhal, Heorot, og dens indretning. Også krigernes våben og udrustning beskrives.

Filmen giver et fint og anderledes visuelt bud på den over 1000 år gamle historie, selv om den ikke gengiver datidens halbygninger og krigerudrustning historisk korrekt.

Søndag den 26. marts kl. 15.00 – Pris 100 kr.

Billetter kan købes på: www.hvalsoebio.dk

Billetter købt til denne forestilling kan ikke refunderes