Om DANMARK BLIVER TIL

DANMARK BLIVER TIL er historie med perspektiv på! Det er fortællinger fra vikingetiden og middelalderen, der har haft og har betydning for os alle.

Det var i de formative århundreder under vikingetiden og middelalderen, at Danmark blev til et samlet land. Det var dengang, de første skelsættende begivenheder fandt sted i den danmarkshistorie, som vi i dag er en levende del af og fortløbende skriver videre på.

Med den unikke historie og mange attraktioner har Midt- og Vestsjælland en helt særlig forudsætning for at formidle Danmarks tilblivelse.

Med DANMARK BLIVER TIL præsenteres historierne. Gennem tilbagevendende events, undervisningstilbud i folkeskolen og enkeltstående arrangementer i dit nærmiljø ønsker vi at øge forståelsen for de begivenheder, personer og kulturelle udviklinger, der har været udslagsgivende for udformningen af det Danmark, vi kender i dag - et helt særlig indblik i, hvad der sker i de øjeblikke, hvor Danmark bliver til.

Projektet er en del af Kulturaftalen for Kulturregion Midt- og Vestsjælland (2011-2014 og 2015-2018). Projektets kommende begivenheder afhænger af en stor medfinansiering. De enkelte projekters gennemførsel afhænger af, at finansieringen tilvejebringes. Denne platform vil i takt med finansieringen udgøre et samlet univers, der forener de relevante attraktioner med regionens kommuner og uddannelsesinstitutioner - både levende og digitalt.