Ph.d.

– 

Forskning

 –

Den Gode Oplevelse - af kulturarv fra vikingetid & middelalder i Midt - & Vestsjælland samt andre steder i Nordeuropa.

Ph.d.’en er i regi af Danmark bliver til, Museum Vestsjælland, Ny Trelleborg/Slagelse kommune og Kulturstyrelsen.

Mange mennesker berøres af det fysiske møde med en ruin, et hedensk monument eller andre levn fra svundne tider. Dette møde indprinter sig i vor oplevelse af det givne område, hvor disse fortidslevn befinder sig og det danner potentielt en stærk identitet indadtil såvel som udadtil. Hvad ville f.eks. Bornholm være uden Hammershus og hvad ville Köln være uden Kölner Dom. Hvordan denne kobling mellem følelser, kulturarv og oplevelser kan bruges til at udvikle Midt- & Vestsjælland økonomisk og åndeligt, er hvad dette Ph.d-projekt agter at belyse.

Midt- & Vestsjælland besidder en unik mængde kulturarv fra perioden 600 - 1375, hvis potentiale endnu er ringe udnyttet. Dette projekt kigger på, hvordan man andre steder - navnlig i Sverige og Tyskland - formidler og udnytter kulturarv fra netop denne periode, for på den måde at indhente erfaringer til nytte for Midt- & Vestsjællands kulturarvsindustri i fremtiden.

Læs Ph.d.’en her: andreas_bonde_hansen_den_gode_oplevelse

 

Ønsker du at komme i kontakt med Andreas, så skriv til sekretariatet i Danmark bliver til

Andreas Bonde Hansen er mag.art. i forhistorisk arkæologi og har frembragt og forsket i kulturarv på tre kontinenter, ligesom han er en erfaren formidler af kulturarven. Andreas Bonde Hansen har i forbindelse med projektet været hovedtaler på konferencen Nordic-Baltic World Heritage Meeting, og har flere gange optrådt i medier og fagblade. Hør Andreas tale om sit arbejde i P1 eftermiddag eller læs artiklen Museer og kulturturisme her.